Bizim Sevdamız

Kalite ve Hasta Güvenliği

Sağlık hizmetlerindeki en güvenilir kurumu olarak, kanıta dayalı ve etkin hasta bakımını geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

About ECRI

ECRI is an independent, nonprofit organisation improving the safety, quality, and cost-effectiveness of care across all healthcare settings worldwide.

ECRI, en başta sağlık hizmet sunucularına olmak üzere, tedarikçilerden sigorta şirketlerine, kamu kurumlarından tıp derneklerine kadar tüm sağlık sektörü paydaşlarına hizmet etmekten gurur duyar.

Klinik bakımın ön saflarında yer alan tüm paydaşlar; hastaları tedavi eden doktorlar, bakımlarını sağlayan hemşireler, politika yapıcılar veya ekipman satın alan yöneticiler gibi sağlık hizmet sunumunda görev alan tüm bireyler, hasta bakımının güvenliği ve başarısında hayati rol oynarlar. Tüm bu kadronun bağımsız, saygın bir kaynaktan güvenilir tavsiyelere ihtiyaçları vardır. ECRI, hasta bakımının güvenliğini, kalitesini ve maliyet etkinliğini artıran bilgi ve ürünler için güvenilir bir kaynaktır ve bunu 5.000’den fazla üye kuruluşu ile kanıtlamaktadır.

ECRI çalışanları 50 yılı aşkın bir süredir hastaları güvenli olmayan ve verimsiz tıbbi teknoloji ve uygulamalardan korumak için yılmadan çalışmaktadır. ECRI, dünya çapında bağımsız tıbbi cihaz değerlendirmeleri yapan tek kuruluştur. Şimdi, Güvenli İlaç Uygulamaları Enstitüsü’nün (ISMP) satın alınmasıyla, dünyanın en büyük sağlık kalitesi ve güvenlik kuruluşlarından birini oluşturduk.

Kâr amacı gütmeyen, bağımsız bir kuruluş olarak, rehberliği geliştirmek, dürüstlük ve şeffaf çalışma ilkelerimizi sürdürmek için tarafsız, kanıta dayalı bir yaklaşım kullanıyoruz. Etik standartlarımız, endüstrinin en katı çıkar çatışması politikalarını benimsememizi sağlamıştır ve bu nedenle dünya çapında on binlerce sağlık uzmanı klinik, operasyonel ve stratejik kararlarını tüm bakım alanlarında yönlendirmek için ECRI’ye güvenmektedirler.

Sağlık hizmetlerinde en güvenilir ses.

Hasta Güvenliği

Sektör Önderlerine En İyi Uygulamalar, Rehberler, Kıyaslamalar-Karşılaştırmalar ve Tavsiye Kararları yoluyla hastaya zarar verecek unsurları ortadan kaldırma konusunda yardımcı olmaktadır.

Kanıta Dayalı Tıp

Sağladığı Klinik Kanıt ile Tıbbi Teknolojilerin etkinliği, Uygulama ve Bakım Prosedürleri, Genetik Tanı/Testler ve Klinik Uygulama Kılavuzları konularında karar desteği vermekte ve bilgilendirme yapmaktadır.

Teknoloji Karar Desteği

Tamamen Tarafsız çalışmaları ve yorumlarıyla, hastane yönetimlerini tedarik zincirlerini optimize edebilmeleri için donanımlı hale getirmektedir.